Základní umělecká škola ve Smiřicích patří mezi menší školy.
Škola nabízí ke studiu dva obory – hudební a výtvarný.
Škola pokrývá věkové spektrum potencionálních uchazečů o studium ve věku od
6 let, základní studium I. a II.stupně.

Celkový počet žáků se pohybuje okolo 160, z toho hudební obor – 130,
výtvarný obor – 30.
Kapacita školy podle zřizovací listiny je 180 žáků.

Samostatná Základní umělecká škola ve Smiřicích, tehdy ještě Lidová škola
umění byla zřízena 1.9.1982. Několik let se hledaly vhodné prostory k výuce
a tak v prvních letech probíhalo vyučování v učebnách základní školy vždy po
pravidelném vyučování, což činilo mnohé organizační problémy.I přesto již za
dva roky vznikl dechový orchestr.v roce 1986
získala škola samostatnou budovu, vilu poblíž ZŠ, původně restaurace,
později okrsek veřejné bezpečnosti. V roce 1999 byl objekt vrácen
restituentům a v roce 2001 odkoupil budovu Městský úřad ve Smiřicích.Po
stavebních úpravách půdních prostor na atelier a příček byl vytvořen
dostatečný prostor k výuce hudebního a výtvarného oboru.
Již záhy po zahájení výuky se dostavily první úspěchy.V roce 1985 získal
J.Ševčík 3.místo v krajském kole ve hře na trubku, později vystudoval
konzervatoř nyní působí jako zpěvák v orchestru F.Slováčka, v celosvětové
soutěži skupiny Queen v roce 2008 v Bristolu ve Velké Britanii získal
3.místo.R.Jasinek ve stejném roce obsadil 2.místo v krajském kole ve hře na
tubu, v roce 1886 získal dechový orchestr školy 1.místo v okresním kole ,
kytaristka J.Kupková 3.místo v krajkém kole /v současné době působí na ZUŠ v
Hradci Králové i v naší škole/. Rok 1888 – 1.místo ve hře na akordeon
získal R.Šimon v krajské kole a R.Jasinek 1.místo. Dechový orchestr v roce
1989 obsadil 1.místo v okresním kole a v roce 1990 dosáhl pěvecký sbor na
stříbrné pásmo v soutěži “Zlatá snítka”. Mezi nejkrásnější zájezdy
dech.orchestru patří v roce 1987 Beichlingen /bývalé NDR/ 1989 Linec
/Rakousko/ 1992 Vilsbiburg /SRN/. Stále probíhá spolupráce s družebním
městem Boguszów-Gorce v Polsku.
Významnými pedag.úspěchy řadíme přijetí řady žáků na vojenskou hudební
konzervatoř, na školy pedagogického směru apod. Bývalá žákyně H.Mochanová se
stala po absolutoriu AMU ve hře na příčnou flétnu, členkou Filharmonie
Českého rozhlasu v Praze.
Mnoho dalších žáků uspělo v okresních a krajských kolech v soutěžích ZUŠ a
jejich jména by tvořil dlouhý seznam.
Výtvarný obor školy se pravidelně a s úspěchem zúčastní soutěží např.
Českého rozhlasu v Praze, Miss panenka apod.

Komentáře nejsou povoleny.